De stichting

Stichting T.I.M. Tegen Internet Misstanden is opgericht door Geert en Anita Reynders, samen met hun dochter Anna.

“Op 6 mei 2017 overleed onze 16-jarige zoon Tim als gevolg van een fataal afgelopen 'choking game'. Voor ons is er toen helaas een totaal onbekende wereld opengegaan van gevaarlijke en absurde online challenges. Ouders, artsen, scholen en opvoeders weten steeds minder waar de kinderen mee geconfronteerd worden via internet. Als ouders en zus van Tim hebben we toen het idee opgevat om structureel te gaan waarschuwen voor dit soort online challenges. We willen voorkomen dat er nieuwe slachtoffers vallen onder jongeren.”

Intussen heeft een groep vrijwilligers met verschillende expertises zich aangemeld om het gezin hierbij te helpen en ondersteunen.

De huidige website is met name gericht op informatievoorziening richting de ouders en scholen. Maar vanuit onze stichting willen we ook de jongeren zelf gaan benaderen met gerichte en frequente acties en campagnes. Dit staat gepland voor de eerste helft van 2019. Dit is ook de reden waarom elke donatie nog van belang is.

Onderzoeken wijzen uit dat meer dan 50% van de jongeren de choking game kent en dat ca 10% er ook wel een keer mee geëxperimenteerd heeft. Wij vinden dit schrikbarende cijfers waarbij goede informatievoorziening niet alleen kan afhangen van privé initiatieven zoals die van onze stichting. We streven er dan ook naar dat er structurele aandacht komt op scholen voor gevaarlijke challenges en mediawijsheid in het algemeen. De eerste contacten hiervoor zijn gelegd met het Ministerie van Onderwijs en met de Europese Unie. We zullen echter nog veel meer steun nodig hebben.

DOWNLOAD: Jaarverslag 2018 Stichting T.I.M.
DOWNLOAD: Jaarverslag 2019 Stichting T.I.M.
DOWNLOAD: Jaarverslag 2020 Stichting T.I.M.
DOWNLOAD: Jaarverslag 2021 Stichting T.I.M.
DOWNLOAD: Jaarrekening 2022 Stichting T.I.M.