Voor scholen

Een school kan ook geconfronteerd worden met challenges. Het kan zijn dat een leerling van de school of uit de omgeving is overleden. Dan kan er onmiddellijke behoefte bestaan aan informatievoorziening richting kinderen maar ook richting de ouders.

Vanuit Stichting T.I.M. geloven we in goede preventieve informatievoorziening. Wij denken dat het naïef is om te denken dat jongeren niet in aanraking komen met gevaarlijke online challenges. Je kan ze dus beter zelf informeren dan te wachten tot het een keer fout gaat.

Bureau Jeugd en Media (www.bureaujeugdenmedia.nl) biedt hiervoor gratis online mentorlessen aan of kan een ouderavond organiseren.

En uiteraard

https://www.mediawijsheid.nl/category/voor-scholen/

Onderstaande artikelen geven ook wat meer achtergrondinformatie.

https://www.hollandsnieuwe.nl/daarom-hollandsnieuwe/kind/telefoon-kind-volgen

https://www.ouders.nl/artikelen/de-choking-game-het-wurgspel

http://specials.edg.nl/cos-februari-2018#!/online-challenges

 

En tenslotte willen we jullie wijzen op ons meest recente project waarbij we een animatiefilm hebben ontwikkeld waarin het thema van groepsdruk wordt behandeld. Bij deze animatiefilm is ook een mentorles beschikbaar die onderstaand te downloaden is.

DOWNLOAD - Mentorles Spin the Bottle