We hebben niet stilgezeten!

Geplaatst op: 05-05-2019

Sinds onze laatste nieuwsbrief van begin dit jaar hebben we vanuit de Stichting niet stilgezeten. Even een korte opsomming van de belangrijkste activiteiten:

  • Na ons bezoek aan het EU Safer Internet Forum in Brussel is onze website nu ook beschikbaar in het Engels. 
  • Om onze website nog visueler te maken wordt gewerkt aan een informatie-film. Deze zal ook voor andere doelen uitgebreid worden tot een mini-documentaire.
  • We hebben een eerste onderzoek richting de jongeren afgerond samen met Jong & Je Wil Wat. Verderop in deze nieuwsbrief staan de eerste resultaten.
  • Vanuit Erasmus Medisch Centrum Rotterdam zijn studenten bezig met een onderzoek naar challenges. Doel hiervan is om ook huisartsen beter te informeren over dit onderwerp.
  • Op 30 april jl. hebben we de kans gekregen om ons verhaal te vertellen tijdens een bijeenkomst van de ‘Alliance to better protect minors online’ in Brussel. Ook hierover kan je onderstaand wat meer informatie vinden.
  • Vanuit Stichting Opvoeden zal een vragenlijst uitgestuurd worden naar hun Landelijk Ouderpanel. Op deze manier willen we inzicht krijgen in welke mate ouders op de hoogte zijn van challenges en op welke manier we ze beter kunnen informeren.
  • Het Omnia College en Merewade Praktijkschool heeft toegezegd om mee te doen aan een pilot: vragenlijst onder jongeren, voorlichting, mentorlessen en musical/rap song over challenges.
  • En tenslotte zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor een animatiefilm en een Real live action film voor en met jongeren.

Uiteraard kunnen we dit niet allemaal alleen doen en zijn we de vrijwilligers en geldschieters erg dankbaar voor hun hulp !

Bekijk de volledige nieuwsbrief hier.